Ambasada Australii
Polska
Czechy, Litwa

Wizy i imigracja

Informacje dotyczące wiz i obywatelstwa australijskiego

Ambasada Australii w Polsce, z siedzibą w Warszawie, nie rozpatruje wniosków o wizy lub obywatelstwo. Petenci z Polski mogą skladać swoje wnioski wizowe online poprzez elektroniczny system ‘’evisa’’, wysyłając je do odpowiednich oddziałów Departamentu Imigracji i Obywatelstwa w Australii lub w Ambasadzie Australii w Berlinie.

Ważna informacja: Work and Holiday visa (subclass 462) 

Program Zwiedzaj i Pracuj dla Polski na rok 2016/2017 został zamknięty 17 Sierpnia 2016.

Program dla Polski został zamknietly na rok 2016-17. To ozancza że roczny limit 200 grantów został przyznany.

Nowe wnioski applikacyjne na obecny rok nie będą rozpatrywane. Nowe wnioski applikacyjne powinny wpływać od Lipca 2017.

Proganiemy podziękować za zainteresowanie naszym programem w tym roku.

„Zwiedzaj i Pracuj” Work and Holiday visa (subclass 462) 

O udział w Programie mogą starać się obywatele polscy, spełniający poniższe warunki:

 • za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w Australii;
 • mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu jeden (31) lat;
 • nie towarzyszą im dzieci, pozostające na ich utrzymaniu;
 • mają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu;
 • posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;
 • posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w Programie, w przypadku niepodjęcia pracy w Australii; (równowartość A$ 5,000)
 • spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Australii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną;
 • posiadają wykształcenie wyższe lub ukończyli przynajmniej dwa (2) lata studiów licencjackich oraz w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – legitymują się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym (IELTS wynik 4.5, TOEFL wynik 133 w teście komputerowym)
 • przedstawią zaświadczenie, wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o oświadczenie kandydata o spełnianiu powyższych wymogów, potwierdzające wiedzę o zamiarze ubiegania się danej osoby o udział w Programie.

Zgodnie z Porozumieniem, roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” wynosi 200 (dwieście) wiz.

Zaświadczenia wydawane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 11, 1 piętro. 

Po uzyskaniu zaświadczenia osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny wystąpić do Ambasady Związku Australijskiego w Berlinie z wnioskiem o wydanie wizy. Należy wypełnić formularz wizowy (subclass 462) i przesłać go wraz z zaświadczeniem wydanym przez Ministerstwo pracy oraz innymi wymaganymi dokumentami do Ambasady w Berlinie pocztą lub też złożyć osobiście po wcześniejszym ustaleniu spotkania.

Nie ma możliwość przesłania aplikacji drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów wizowych można znaleźć na stronie http://www.border.gov.au/visas/Pages/462-Work-and-Holiday.aspx lub na stronie Ambasady w Berlinie http://www.germany.embassy.gov.au/beln/work_and_holiday.html.


Wakacje w Australii?

Jeśli posiadają Państwo paszport Unii Europejskiej, Andorry, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, bądź Watykanu, mogą Państwo ubiegać się o wizę turystyczną do Australii bezpłatnie online.

Holiday Information (link ten przekierowuje na stronę Ambasady Australii w Londynie)

 

Informacje dotyczące wiz i obywatelstwa australijskiego

Departament Imigracji i Obywatelstwa Australii (DIAC) posiada swoją stronę internetową, gdzie mogą Państwo uzyskać wszelkie informacje dotyczące spraw wizowych i obywatelstwa. Informacje te są w j. angielskim.

Strona ta zawiera szczegółowe informacje dotyczące wiz, wymogów, formularzy, opłat za wnioski oraz procedur administracyjnych. Dla większości wiz dostępna jest lista wymaganych dokumentów jakie należy załączyć do danego wniosku (tzw. checklist) jak i przewodnik, który krok po kroku pomoże Państwu złożyć wniosek o wizę.

 www.border.gov.au

 
Departament Imigracji i Obywatelstwa Australii w Berlinie

Departament Imigracji i Obywatelstwa Australii w Berlinie rozpatruje wnioski wizowe dla rezydentów następujących krajów: Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Lichtensteinu, Malty, Holandi, Norwegii, Polski, San Marino, Szwecji, Szwajcarii I Watykanu.

 • Wizy turystyczne (dla osób, które nie mogą złożyć wniosku online)
 • Working Holiday Maker visas (dla osób, które nie mogą złożyć wniosku online)
 • Short Stay Business visas – wizy podklasy 456
 • Wizy tranzytowe
 • Wizy studenckie (dla osób, które nie mogą złożyć wniosku online)
 • Wizy pracownicze na okres tymczasowy
 • Resident Return visas (wizy dla powracających stałych rezydentów)
 • Wizy dla partnerów
 • Child visas (wizy dla dzieci na pobyt stały)
 • Inne wizy rodzinne

Wiecej informacji dostępnych jest na stronie Ambasady Australii w Berlinie: www.germany.embassy.gov.au/beln/Visas_and_Migration.html

 
Obywatelstwo na podstawie pochodzenia przetwarzania biura w Londynie, Wielka Brytania

Departament Imigracji i Obywatelstwa Australii w Londynie rozpatruje wnioski o obywatelstwo australijskie przez pochodzenie. Oddział w Londynie rozpatruje wnioski rezydentów z następujących krajów: Andorry, Wyspy Wniebowstąpienia, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Wysp Faeroe, Falklandów, Finlandii, Francjii, Niemiec, Gibraltaru, Grecji, Grenlandii, Węgier, Islandii, Izraela, Włoch, Kosowa, Łotwy, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Malty, Monako, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Wyspy Św. Heleny, San Marino, Słowacji. Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Watykanu.

Wiecej informacji dotępnych jest na stronie Ambasady Australii w Londynie: www.uk.embassy.gov.au/lhlh/immi_citz.html

 

Kontakt

Europejskie Centrum Obsługi Klienta z siedzibą w Londynie, udziela informacji o obywatelstwie i wizach do Australii w języku angielskim.

Numery telefonu

+44 (0) 207 420 3690

Obsluga klienta w jezyku angielskim jest dostepna od Poniedzialku do Piatku (z wyjątkiem świąt narodowych Australii i Wielkiej Brytanii) w godzinach od 14:00 do 17:00 czasu polskiego. 

Link: Public Holidays (link ten przekierowuje na stronę Ambasady Australii w Londynie)
Jeżeli nie są w stanie Państwo skontaktować się z nami telefonicznie, można skierować swoje zapytanie do nas online:

Link: Immigration Email Enquiry Form (link ten przekierowuje na stronę główną stronę DIBP)